Fietsplan

Fietsplan / Fietsprojecten

Fietsprojecten

                  

Premie fietsverzekering Bedrijfsfietsen Nederland
Premie fietsverzekering Nationale Fietsprojecten
Premie Elektrische fietsverzekering Nationale Fietsprojecten

U kunt bij ons ook terecht voor een fiets via het bedrijfsfietsenplan. Wij zijn aangesloten bij Nationale Fiets Projecten en BedrijfsFietsen Nederland.

Veel gestelde vragen:

Wat is het Nationale Fietsplan?
Met het Nationale Fietsplan koopt u via uw werkgever een compleet fietspakket (fiets, verzekering en fietsbonnen) met belastingvoordeel. U betaalt het pakket met brutoloon (of vakantiegeld, overuren etc.) aan uw werkgever terug. Omdat u met brutoloon betaalt, hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen en heeft u maximaal 52% belastingvoordeel.

Wat zijn de voordelen van het Nationale Fietsplan.
Het grootste voordeel voor u als werknemer is het belastingvoordeel op het fietspakket. Daarnaast is fietsen naar het werk gezond en behoort parkeerstress tot het verleden. Bovendien zijn er geen files en is het goed voor het milieu.

Zijn er ook kosten aan mijn deelname verbonden?
Deelname aan het Nationale Fietsplan is gratis. Uiteraard betaalt u het fietspakket wel terug via verrekening van de brutoloonbestanddelen. Het belastingvoordeel loopt snel op en is maximaal 52%. Ook voor uw werkgever is deelname aan het fietsplan gratis.

Wanneer mag ik meedoen aan het Nationale Fietsplan?
Iedereen die regelmatig op de fiets naar het werk komt, of dat van plan is, kan meedoen aan het Nationale Fietsplan. Oók als u verder dan 15 km van het werk woont en (een deel van) de woon-werkreis fietst. Uw werkgever kan wel bepaalde voorwaarden stellen aan deelname. Deze voorwaarden staan in de werknemersbrochure vermeld en is veelal op te vragen bij afdeling personeelzaken. Het is uiteraard wel belangrijk dat uw werkgever aangesloten is bij het Nationale Fietsplan.

Ik heb al eens eerder meegedaan, wanneer mag ik weer deelnemen?
Officieel luidt de regel: Eens per drie kalenderjaren is deelname aan de fietsregeling fiscaal/wettelijk toegestaan, waarbij de datum van aflevering van de fiets als ingangsdatum bepalend is voor het berekenen van deze periode. Om in 2013 te kunnen deelnemen mag de werknemer dus uiterlijk in het kalenderjaar 2010 voor het laatst hebben deelgenomen aan een fietsregeling. Maar wanneer de terugbetalingstermijn nog niet helemaal is afgelopen (indien de fiets in 36 maanden terugbetaald had moeten worden), raden wij af om een nieuwe fiets te bestellen. Overigens, kan de werkgever zelf bepalen in welke termijnen of manieren de fiets afbetaald moet worden door de werknemer. Dit kan zijn 36 maanden, maar mag ook 24 maanden of worden betaald uit overuren, vakantiegeld of andere bronnen.

Wat is het maximum bedrag voor de fiets waar ik belastingvoordeel over heb?
U hebt belastingvoordeel op de fiets tot een bedrag van € 749,-.

Mag de fiets duurder zijn dan € 749,-?
De fiets mag duurder zijn dan € 749,-. Over het bedrag boven de € 749,- geldt geen belastingvoordeel; dit moet u netto betalen.

Uit welke fietsen kan ik kiezen?
U hebt bij het Nationale Fietsplan de vrije keuze uit alle fietsen.

Mag ik een E-bike via het fietsplan aanschaffen?
Ja, dat mag. Aangezien u ook op een fiets met trapondersteuning zelf moet trappen, is het binnen het fiscaal voordelige Nationale Fietsplan toegestaan een E-bike aan te schaffen.

Onderhoud

Hoe is het onderhoud van de fiets geregeld?
Bij alle afgeleverde fietsen via het Nationale Fietsplan is de eerste servicebeurt van de fiets gratis. Deze gratis onderhoudsbeurt kunt u 3 maanden na aflevering van de fiets bij ons laten verrichten. Voor de overige onderhoudsbeurten kunnen Nationale Fietsbonnen worden aangeschaft, zodat ook op de kosten van het onderhoud optimaal geprofiteerd kan worden van het belastingvoordeel.

Fietsverzekering
Is mijn fiets wel verzekerd zodra ik de fiets heb opgehaald?

Heeft u ervoor gekozen om uw fiets te laten verzekeren, dan is de fiets vanaf het moment dat de fiets de rijwielzaak verlaat verzekerd. Per post ontvangt u de definitieve verzekeringspapieren.

Wanneer en hoe kom ik in het bezit van de fiets?
Nadat u een fiets hebt uitgezocht en ingevuld hebt op het Fietsformulier, levert u dit formulier ter goedkeuring in bij uw werkgever. Deze stuurt het formulier vervolgens naar Nationale Fiets Projecten voor de bestelling van de fiets. Nationale Fiets Projecten zorgt ervoor dat de rijwielhandelaar de fiets uit eigen voorraad levert. De rijwielhandelaar laat u weten wanneer u de fiets bij hem kunt ophalen. Gemiddeld is dit zo'n 2 tot 6 weken nadat het fietsformulier bij Nationale Fiets Projecten is binnengekomen.


Nationale Fietsbon

Waarvoor kan ik de Nationale Fietsbon gebruiken?
Alles wat met de fiets te maken heeft, is te koop met de Nationale Fietsbon. Een extra slot, een reparatiesetje of een fietspomp. Of fietstassen en regenkleding. De Nationale Fietsbon kan worden besteed aan alle artikelen die in een rijwielzaak verkrijgbaar zijn. Ook kan de fietsbon worden gebruikt voor het betalen van onderhoud en reparaties aan de fiets.

 

Wij zijn aangesloten bij de Nationale Fiets Projecten(http://www.nationalefietsprojecten.nl/) en Bedrijfs Fietsen Nederland(www.bedrijfsfietsennederland.nl)

 

Werkkosten regeling (verplicht vanaf 2015)

De huidige fietsregeling vervalt onder de WKR (werkkosten regeling). Daarvoor in de plaats kan de werkgever zonder beperkingen een fiets binnen de werkkosten regeling vergoeden of verstrekken binnen de forfaitaire ruimte van 1,5% van de loonsom. Er worden geen nadere eisen gesteld aan de fiets binnen de werkkosten regeling. Het mag ook een elektrische fiets zijn. Daarnaast kan een werkgever zelf bijvoorbeeld de frequentie van verstrekken, de hoogte van de aanschaf, het type fiets of de aard van het gebruik bepalen. De werkgever kan ook besluiten de huidige regels te blijven handhaven.

Je kunt een fiets, accessoires en verzekering aanschaffen voor een totaal bedrag van 1,5% van de bruto loonsom per jaar. Voor iemand die 25.000 euro verdient komt dit neer op 350 euro. Voor iemand die meer verdient wordt dit bedrag hoger.

Belangrijkste verschillen met de oude fietsregeling

- Er is geen maximum meer van de fiscale vrijstelling van 749,- (dit bedrag is afhankelijk van bruto salaris)

- U kunt ieder jaar van de regeling gebruikmaken in plaats van een keer in de 3 jaar

- U hoeft niet meer minimaal 50% van uw woonwerk-verkeer af te leggen met de fiets

- Ook wanneer u een lease-auto heeft mag u deelnemen